Contributie

Categorie Contributie
Jeugdleden t/m 15 jaar 14,50 Euro per maand
Seniorleden van 16 jaar en ouder 17,00 Euro per maand
Selectie Turnen 29,90 Euro per maand

Wij vragen geen inschrijfgeld!

De administratie en inning van contributies zijn tijdrovende zaken. Wij streven ernaar om in het belang van de vereniging en dus ook uw belang de inning van de contributies tijdig en eenvoudig controleerbaar uit te voeren. Wij maken daarom gebruik van een gecombineerde leden- en contributieadministratie die is ondergebracht bij een bank.

Het merendeel van de leden geeft de voorkeur aan betaling per maand. Wij hebben daarom gekozen voor verrekening in maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso (dit is niet hetzelfde als automatische betaling). Hiertoe dient u op het inschrijfformulier uw bank- of gironummer in te vullen en uw handtekening te zetten.

Hoe werkt automatische incasso?

– U geeft de vereniging d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming 1x per maand de contributie van uw bank- of girorekening af te schrijven;
– U heeft het recht om binnen 30 dagen de van uw rekening geïncasseerde contributie bij uw bank of girokantoor terug te vragen;
– Het automatische incasso is aan de ledenadministratie gekoppeld en wordt daarom automatisch gestopt bij beëindiging (dit kan alleen schriftelijk) van het lidmaatschap dit kan 1x per half jaar namelijk per 1 januari en per 1 juli;

Elk jaar krijgen we de vraag waarom het hele contributiebedrag in juli en augustus wordt geïncasseerd. Er zijn immers in juli minder en in augustus geen lessen.   De contributie is geen betaling per les of meerdere lessen.   De contributie is ervoor om de kosten van de vereniging te dragen.  De jaarbegroting en contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  Bij de vaststelling van de begroting en daarmee ook de contributie gaan we uit van een verdeling over 12 maandelijkse termijnen per jaar.   Er kan tussentijds per 1 juli en per 1 januari worden opgezegd.  We kiezen er dan niet voor om de contributie dan voor een half jaar (6 termijnen) vooruit te laten betalen.   Dit om de kosten voor de leden zoveel mogelijk over het jaar te spreiden.

Daarom incasseren we het contributiebedrag ook over de maanden juli en augustus.

Wedstrijdgelden

Leden die aan individuele wedstrijden meedoen betalen zelf de deelname kosten. Meestal is dit 10 euro per wedstrijd, sommige wedstrijden 5 euro. De kosten worden door OSV ’95 voorgeschoten aan de wedstrijdorganisatie. Bij de leden die hebben deelgenomen wordt dit samen met de maandelijkse contributie geïncasseerd. U kunt dit terugvinden op de contributie-nota die maandelijks wordt gemaild. Zorg dus dat uw juiste mailadres bekend is bij ons. Krijgt u nooit een nota gemaild dan hebben we niet uw (juiste) mailadres of onze mail komt in uw spam-box. Dan moet u het mailadres instellen als gewenste mail. Gemaild wordt vanaf het adres noreply@digimembers.nl

Uw mailadres kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@osv95.info