Inschrijven

Wil je lid worden kom dan graag eens kijken bij een van de lessen volgens het lesrooster! Je bent van harte welkom!

Heb je belangstelling om vaker mee te doen c.q. lid te worden, dan vind je de aanmeldingsformulieren in de zaal.

De sportleiding kan je vertellen waar deze formulieren liggen.

Je kan ook een inschrijfformulier downloaden. Het ingevulde inschrijfformulier kan je inleveren bij de desbetreffende leiding, maar natuurlijk ook per post aan ons sturen:

Onze adresgegevens: OSV’95, Postbus 12, 8120 AA Olst