Lessen t/m woensdag komen te vervallen

I.v.m. de voorspelde hitte gaan de lessen van as. maandag, dinsdag en woensdag niet door.

Voor de lessen van donderdag, vrijdag & zaterdag wordt er op een later moment besloten of deze doorgaan of niet. Hierover worden jullie dan tijdig geïnformeerd. Geniet van het mooie weer!

Hitteplan

I.v.m. de voorspelde hitte gaan de lessen van as. maandag, dinsdag en woensdag niet door. Voor de lessen van donderdag, vrijdag & zaterdag wordt er op een later moment besloten of deze doorgaan of niet. Hierover worden jullie dan tijdig geïnformeerd. Geniet van het mooie weer!

Agenda Ledenvergadering OSV’95 op 14 mei 2019

Aan de ereleden, stemgerechtigde leden en de ouders van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei, 20.00 uur in het Holstohus.

Agenda jaarvergadering 2019

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige jaarvergadering 2018
 6. Jaarverslag 2018 van de secretaresse
 7. Financieel verslag 2018 van de penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. Begroting
 11. Huldiging
 12. Aftredend en herkiesbaar, Rob Bosma en Anneke Altena
  (Tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het huidige bestuur.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Alle te behandelende stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage op de hierboven genoemde locatie.

Namens het bestuur van OSV ’95,
Orianda Koerhuis (secretaresse)
Anneke Altena (secretaresse)
Sietske van der Veer (technisch kaderlid)
Rob Bosma (penningmeester)

OSV Dansdag

Op 8 juli 2018 is het zover:

De dansdag van OSV’95 ‘Get On Your Feet’ 

De leden van de dansgroepen hebben de afgelopen maanden hard getraind om hier hun dansen te laten zien.

Komen jullie ook kijken in het Holstohuus?

Om iedereen de kans te geven om te komen kijken is er een middag- en een avondshow.
Middagshow: Zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.
Avondshow: Zaal open 18.15 uur, aanvang 18.45 uur.
Let op: Vol=vol!

Kaartjes zijn te koop bij Beautyleen in Olst.
Volwassenen (13 jr. e.o.): €4,50
Kinderen: €2,00
(Aan de zaal zijn de kaarten duurder)

Tot zondag allemaal!

Agenda van de jaarvergadering

Aan de ereleden, stemgerechtigde leden en de ouders van onze jeugdleden.
Hierbij nodigen wij u uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei, 20.00 uur in het Holstohus.

Agenda jaarvergadering 2018

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3.  Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige jaarvergadering 2017
 6. Jaarverslag 2017 van de secretaresse
 7. Financieel verslag 2017 van de penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. Begroting
 11. Huldiging
 12. Aftredend en herkiesbaar, Rob Bosma en Anneke Altena – (Tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het huidige bestuur.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Alle te behandelende stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage op de hierboven genoemde locatie.

Namens het bestuur van OSV ’95,
Orianda Koerhuis (secretaresse)
Anneke Altena (secretaresse)
Sietske van der Veer (technisch kaderlid)
Rob Bosma (penningmeester)

Help jij mee onze clubkas te spekken voor Hart voor Salland?

Ook in 2018 vind de actie ‘Hart voor Salland’ weer plaats! Rabobank Salland steunt met deze actie de lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties in Salland.  Een deel van de winst verdelen zij onder de verenigingen en instanties en jij als klant bepaald waar het naartoe gaat! Ook dit jaar doen wij als OSV’95 weer mee. Zo heeft de actie ons vorig jaar € 415,16 opgeleverd!

Ook dit jaar willen we natuurlijk weer zoveel mogelijk geld ophalen. Maar hoe werkt dit nu?

Iedereen die klant is bij Rabobank Salland mag een stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen (OSV ’95 dus 😉).  Als klant krijg je 5 stemmen, deze stemmen zijn dus geld waard! Je mag maximaal 3 stemmen aan één vereniging geven. Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor onze clubkas. Dit jaar verdeeld Rabobank Salland 160.000 euro!

De stemperiode loop van 9 tot 19 maart. Als klant ontvang je een stemkaart thuis, waarmee erop de website van Rabobank Salland gestemd kan worden! Help jij ons mee?

 

Ik val op in Olst!

Nu de dagen korter worden en kinderen vaker in het donker naar en van school en sport fietsen willen wij samen met de politie, alle scholen en de gemeente aandacht vragen voor goede fietsverlichting, onder het motto: Ik val op in Olst-Wijhe!

16 september 2017 start de Grote Clubactie!

Samen sterk voor OSV’95! Doe mee aan de Grote Clubactie!!

De Grote Clubactie zet zich al 45 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door het organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen verenigingen loten verkopen en geld inzamelen. Op deze manier organiseren duizenden verenigingen in Nederland eigen acties om hun doelen te verwezenlijken.

De aankomende weken worden door onze leden volop loten verkocht! We zijn er trots op dat onze leden zich zo inzetten voor hun club! Want 80% van wat onze leden verkopen gaat naar de vereniging! Van de overige 20% wordt een loterij georganiseerd en daar vallen mooie prijzen te winnen!